Chương trình BONUS khi tham gia cùng Minh Quang Team

1/ Tổng quan về các hình thức kiếm tiền từ Futurenet
https://goo.gl/Pci5py
2/ Hình thức kiếm tiền từ cây hệ thống 185$ và cách futurenet trả tiền cho chúng ta
https://goo.gl/wMzkot
3/ Hình thức kiếm tiền từ click quảng cáo Adpro
https://goo.gl/AMut2A

Ngoài các khoản tiền hoa hồng từ FUTURENET & FUTUREADPRO, khi các bạn tham gia với MINH QUANG TEAM qua đường link này các bạn sẽ được nhận thêm các khoản hoa hồng sau :

Khi khách hàng của bạn đăng ký dưới link hệ thống này các bạn sẽ được hoa hồng :

Đăng ký FUTURENET 185$ + FUTUREADPRO 50$ nhận hoa hồng : 11$

Đăng ký FUTURENET 185$ nhận hoa hồng : 8$

Đăng ký FUTUREADPRO 50$ : 2$

Khi khách hàng đăng ký dưới link của các bạn ( các bạn nằm trong hệ thống MINH QUANG TEAM ) các bạn vẫn nhận được hoa hồng :

Đăng ký FUTURENET 185$ + FUTUREADPRO 50$ nhận hoa hồng : 5$

Đăng ký FUTURENET 185$ nhận hoa hồng : 3$

Đăng ký FUTUREADPRO 50$ : 1$